Czy pracownika można zwolnić z pracy za korzystanie z Internetu w pracy?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Adwokat Agnieszka Cisowska - Chruścicka nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Adwokat Agnieszka Cisowska - Chruścicka

5

Czy pracownika można zwolnić z pracy za korzystanie z Internetu w pracy?

Autor: Adwokat Agnieszka Cisowska - Chruścicka, publikacja: 2017-12-14

Sprawdzanie prywatnej poczty i odpisywanie na maile, prowadzenie rozmów z koleżanką na portalu społecznościowym czy też zakupy online. Te i inne czynności prywatne niejednokrotnie pracownicy wykonują w czasie pracy, obniżając przy tym jakość wykonywanej pracy. Jakie konsekwencje czekają pracownika za korzystanie z Internetu w pracy?

Zdjęcie nr 1

Pracownik w Internecie, czyli cyberslacking

Pojęcie cyberslackingu, nazywanego inaczej lenistwem internetowym, oznacza posługiwanie się Internetem w celach prywatnych w trakcie godzin pracy. Według badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte Polacy spędzają średnio 6 godzin dziennie w Internecie. Część tego czasu przypada na czas pracy. Pracownicy chętnie odrywają się od swoich obowiązków i śledzą strony internetowe oraz portale społecznościowe, traktując to jako rodzaj krótkiej przerwy dla zmęczonego zadaniami zawodowymi umysłu.

Co najczęściej robią pracownicy, kiedy korzystają z Internetu w pracy?

Pierwszymi stronami odwiedzanymi przez pracowników są portale społecznościowe, na których obserwują nowe posty znajomych i komunikują się z nimi. Na liście pojawiają się również gry komputerowe, sklepy internetowe, serwisy aukcyjne oraz strony służące nielegalnemu pobieraniu różnego rodzaju plików.

Obowiązki pracownika w czasie pracy

Artykuł 100 Kodeksu pracy reguluje zakres czynności zawodowych, jakie musi wykonywać pracownik w miejscu pracy. Do podstawowych obowiązków pracowników należy świadczenie pracy w czasie i miejscu wskazanym przez pracodawcę. Prawo pracy umożliwia pracodawcom nadzór nad jakością pełnionych przez pracowników obowiązków oraz kontrolę sposobu wykorzystania mienia służbowego. Pracownicy świadczący pracę w pełnym wymiarze godzin, czyli podstawowym systemie czasu pracy, mają obowiązek pozostać do dyspozycji pracodawców im zlecających zadania służbowe. Tym samym powinnością pracowników jest wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i terminowo. Pracownicy nie mogą skupiać swojej uwagi na sprawach prywatnych i zajmować się kwestiami osobistymi. Co zatem grozi pracownikom nie przestrzegającym zasad określonych w Kodeksie pracy?

Konsekwencje wynikające z korzystania z Internetu w czasie pracy

Do kancelarii prawnych nieustannie wpływają liczne zapytania zarówno od pracodawców, jak i pracowników, które dotyczą granic stawianych pracownikom korzystającym z Internetu w czasie pracy. Celem zapytań zazwyczaj jest poszukiwanie odpowiedzi, czy można zwolnić pracownika z pracy za korzystanie z Internetu w pracy w celach prywatnych. Warto przytoczyć w tym miejscu jeden z case study:

„Jeden z pracowników, którego zdecydowaliśmy się zatrudnić na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin, od dłuższego czasu rozpoczyna swój dzień w pracy od sprawdzenia stron internetowych oraz portali społecznościowych w żadnym stopniu niezwiązanych ze stanowiskiem pracy. Przez około pół godziny każdego dnia przegląda prywatne strony, tłumacząc się przy tym, że jest to element jego rytuału, dzięki któremu może rozpocząć efektywny dzień pracy. Niestety wiele zadań nie zostało zrealizowanych, przez co firma została narażona na straty finansowe. Upomnienie od bezpośredniego przełożonego nie pomogło. Jakie kroki możemy podjąć jako pracodawca?”

Zdjęcie nr 2

Zawsze warto pamiętać o tym, by zawrzeć w wewnętrznym regulaminie firmy zakaz używania Internetu w pracy w celach osobistych. W przypadku wspomnianego case study duże znaczenie posiada fakt, że pracownik, pomimo otrzymania upomnienia od bezpośredniego przełożonego, nie odniósł się do niego i nie zmienił swojego zachowania. Zaniedbanie obowiązków służbowych oraz narażenie firmy na straty finansowe wynikające z niewykonywania zadań są podstawą wypowiedzenia umowy o pracę.

Prawo pracy reguluje obowiązki pracownika, które dodatkowo pracodawcy wymieniają w treści wewnętrznych regulaminach podpisywanych przez pracowników na początku rozpoczęcia współpracy. Złamanie zasad zawartych w regulaminie może stanowić podstawę do odebrania premii, kary finansowej lub zwolnienia dyscyplinarnego.

Pracownicy bardzo często nie są świadomi konsekwencji płynących z korzystania z Internetu w pracy w celach prywatnych. Niejednokrotnie skutkiem tego rodzaju aktywności jest zainfekowanie służbowego komputera, doprowadzenie do jego zawirusowania czy też wycieku informacji objętych tajemnicą firmy, czyli powstanie nieprawidłowości i problemów trudnych do rozwiązania.

Pracodawcy powinni nie bać się respektować regulacji, które zawiera Kodeks pracy. Nadużycia wobec pracodawcy w postaci korzystania w czasie pracy z Internetu w celach prywatnych są podstawą do udzielenia nagany, nałożenia kary, a także zwolnienia pracownika z pracy zwłaszcza, kiedy sytuacja ta ma miejsce wielokrotnie.


Opracował:
Szymon Chruścicki
Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka

Adwokat - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 611 Adwokatów najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o adwokatach